About us Business Speakers Forum & Events News Gallery Contact us ENG HOMEPAGE
News
보도자료
 
작성일 : 19-06-03 10:31
[NIPA_베트남 호치민 IT 지원센터 개소식] 현지 보도자료_moitruong.net.vn
 글쓴이 : 관리자
조회 : 134  
   https://moitruong.net.vn/tang-cuong-hop-tac-linh-vuc-cntt-viet-nam-han… [66]


Tăng cường hợp tác lĩnh vực CNTT Việt Nam – Hàn Quốc


moitruong_net_vn_20190603_103113.png
 
   
 

주소 : 서울특별시 마포구 마포대로 78 자람빌딩 10층 (04168) | TEL : 02-6020-6833 | spring@acres.co.kr
copyrightⓒ2014 Acres International all rights reserved.