About us Business Speakers Forum & Events News Gallery Contact us ENG HOMEPAGE
News
보도자료
 
작성일 : 19-05-27 16:20
[NIPA_베트남 호치민 IT 지원센터 개소식] 현지 보도자료
 글쓴이 : 관리자
조회 : 157  
   https://congthuong.vn/khai-truong-trung-tam-hop-tac-cntt-viet-nam-han-… [66]

Khai trương Trung tâm hợp tác CNTT Việt Nam - Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh


congthuong_vn_20190527_161707.png 
   
 

주소 : 서울특별시 마포구 마포대로 78 자람빌딩 10층 (04168) | TEL : 02-6020-6833 | spring@acres.co.kr
copyrightⓒ2014 Acres International all rights reserved.